• Mối quan hệ giữa Hậu hiện đại và phong trào Tôn giáo mới: Đồng thuận và đối lập

    Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào Tôn giáo mới là hai thuật ngữ khoa học không xa lạ gì với các nhà nghiên cứu Tôn giáo trong nước. Về chủ nghĩa Hậu hiện đại, có thể liệt kê hàng loạt dài các bài viết liên quan với số lượng không hề nhỏ; trong khi đó Tôn giáo mới tuy về số lượng thua kém hơn nhưng sự quan tâm đến Tôn giáo mới là không hề nhỏ từ giới khoa học đến giới bình dân.

Nhấn nút Fullscreen để xem chi tiết

  
Thông tin việc làm