Hội thảo

 1. Hội thảo trong nước:
  • Nhìn lại Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963
  • Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại
  • Nữ giới Phật giáo truyền thống và hiện đại
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 35 năm hình thành và phát triển
  • Văn học Phật giáo: Thành tựu và định hướng nghiên cứu mới
  • Phật giáo và văn học Bình Định
 2. Hội thảo quốc tế:
 • Phật giáo góp phần thực hiệnthành tựu các mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc
 • Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và phát triển
 • Văn hóa khoan dung Việt Nam và Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

 Đồng thời, trung tâm tổ chức các tọa đàm: Nhà nước pháp quyền XHCN và tôn giáo, Những thay đổi cộng đồng Công giáo (Catholic), Tin lành (Evangelical) ở thành phố HCM hiện nay….

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.