Giới Thiệu về Trung Tâm

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo được thành lập theo quyết định số 332/QĐ-TCHC ngày 22/08/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên Tôn giáo được thành lập theo quyết định số 332/QĐ-TCHC ngày 22/08/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV. Đây là trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học cơ bản về tôn giáo, bồi dưỡng, đào tạo chuyên ngành tôn giáo học. Nhiệm vụ xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa của  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Mục tiêu hoạt động của Trung tâm là gắn kết nghiên cứu khoa học và đào tạo về tôn giáo, góp phần làm công tác tư vấn về chính sách tôn giao cho Nhà nước và công tác tôn giáo.

Nhiệm vụ

·   Tập hợp, tổ chức các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực của tôn giáo học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam.

·   Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và giảng dạy tôn giáo.

·   Tổ chức các hội thảo với các chủ đề mang tính thời sự liên quan đến tôn giáo.

·   Tổ chức các buổi thuyết trình của các giáo sư uy tín nước ngoài về  vấn đề khoa học tôn giáo của thế giới.

·   Đào tạo những sinh viên bậc đại học chuyên ngành tôn giáo học.

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về khoa học tôn giáo, góp phần phổ biến, nâng cao tri thức về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân.

Chức năng

Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo có chức năng: nghiên cứu khoa học cơ bản về tôn giáo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tôn giáo, đào tạo bậc đại học chuyên ngành tôn giáo học, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản về tôn giáo: thực hiện tổ chức nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học cơ bản, liên kết hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, trung tâm, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo và công tác quản lý tôn giáo; Chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng cho khoa đào tạo và các đơn vị liên quan phục vụ nhu cầu phát triển thực tiễn.

- Bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tôn giáo: liên kết với các tổ chức, viện nghiên cứu tìm kiếm các suất học bổng nhằm tạo điều kiện  đào tạo tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành tôn giáo học. Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về tôn giáo cơ bản và công tác tôn giáo cho cán bộ tôn giáo cơ sở ở Tp.HCM.

- Đào tạo bậc đại học chuyên ngành tôn giáo học: xây dựng chương trình khung, hợp tác chuyển giao Khoa Triết học, Trường ĐH KHXH & NV đào tạo Cử nhân Triết học chuyên ngành Tôn giáo học.

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo trực thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc các lĩnh vực liên quan đến khoa học tôn giáo như: Triết học, Lịch sử, Nhân học, Văn hóa học, Xã hội học, Tâm lý học...Những nội dung hoạt động chính:

- Hợp tác với các Viện nghiên cứu, đơn vị đào tạo, các tổ chức và các trường đại học ở trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm sự hổ trợ trong đào tạo cán bộ giảng dạy trẻ cho chuyên ngành Tôn giáo học.

- Phối hợp với các đơn vị cùng ngành trong và ngoài nước mời các giảng viên, chuyên gia, cố vấn giảng dạy, thuyết trình các chuyên đề, giúp trung tâm xây dựng các chương trình đào tạo cho hệ bồi dưỡng cán bộ ngắn hạn và hệ Cử nhân chính qui ngành Tôn giáo học.

- Hợp tác quốc tế, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, giảng dạy và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm hướng tới mục tiêu đưa trung tâm trở thành khoa đào tạo thuộc trường ĐH KHXH và NV.

Sứ mạng

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo là một Trung tâm nghiên cứu cơ bản về Tôn giáo và Chính sách tôn giáo đặc biệt là tôn giáo vùng Nam Bộ.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành một trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo vùng Nam Bộ có uy tín ở khu vực cũng như trong nước, từng bước xây dựng hình ảnh trung tâm với các đối tác quốc tế: Mỹ, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bỉ...

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.