Đào tạo-Bồi dưỡng

Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường giao phó:

  • Xây dựng chương trình đào tạo hệ cử nhân tôn giáo học
  • Xây dựng chương trình đào tạo hệ cao học tôn giáo học
  • Đề án thành lập Bộ môn Tôn giáo học

    Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng  cho các cơ quan, trường đại học, các tổ chức tôn giáo những nội dung sau:

  • Bồi dưỡng chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng và nhà nước.
  • Bồi dưỡng về lý luận tôn giáo và tình hình tôn giáo ở VN hiện nay.
  • Bồi dưỡng kiến thức về các tôn giáo trên thế giới và VN hiện nay.
  • Bồi dưỡng về tình hình tôn giáo đương đại ( Tôn giáo mới, chuyển đổi tôn giáo,…)

Các cán bộ của trung tâm trực tiếp tham gia giảng dạy các kiến thức liên quan đến tôn giáo ở khoa Nhân học, khoa Văn hóa học, khoa Triết học, khoa Văn học, khoa Đông phương học, khoa Tâm lý học của Trường ĐHKHXH&NV. Bên cạnh đó, tham gia đào tạo tại Viện Hàn Lâm KHXHVN, Học viện Phật giáo VN tại Tp.HCM,…

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.