Nghiên cứu khoa học-HTQT

1.    1.  Nghiên cứu khoa học

Các nhà khoa học của trung tâm triển khai các đề tài NCKH cấp ĐHQG như: Tôn giáo mới ở VN lý luận và thực tiễn, Chuyển đổi tôn giáo ở Nam bộ lý luận và thực tiễn,…cũng như tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp trong và ngoài trường. Kết quả tiêu biểu từ NCKH có các ấn phẩm:

-        Quan điểm của các học giả Âu-Mỹ về tôn giáo mới (sách dịch)

-        Hiện tượng tôn giáo mới ở VN lý luận và thực tiễn.

-        Chủ nghĩa hậu hiện đại và tôn giáo mới

-        Chuyển đổi tôn giáo: Lý luận và thực tiễn

-        Văn học Phật giáo Lý-Trần

Trung tâm phối hợp với các đơn vị khoa học, cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo thực hiện các đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao đáp ứng yêu cầu xã hội.

2.     2. Hợp tác quốc tế:

Trung tâm hợp tác với các tổ chức, trường đại học các nước như sau:

- Thực hiện các chương trình trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu Missio, Đức.

- Ký hợp tác với Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ trong nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

- Hợp tác khoa học với Trường Đại học Daejin (Hàn Quốc)

Trong thời gian tới, trung tâm sẽ phát triển mối quan hệ sâu sắc với các đơn vị này, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học có khoa nghiên cứu tôn giáo để tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.