Lãnh đạo Trung tâm

   TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     TT. NC. TÔN GIÁO                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÃNH ĐẠO

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Stt

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

 

1

 

Trương Văn Chung

 

PGS.

 

Tiến sỹ

0916417027

truongchung_49@yahoo.com

 

2

 

Nguyễn Công Lý

 

PGS. 

 

Tiến sỹ

0905156830

nguyencongly54@yahoo.com.vn 

 

3

 

Trần Hoàng Hảo

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

0903323728

 

tranhoanghao2009@yahoo.com.vnGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.