Nhân sự Trung tâm

DANH SÁCH CÁN BỘ và CỘNG TÁC VIÊN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

STT

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Học hàm – Học vị

 

Số điện thoại

 

Email

 

1

Nguyễn Khắc Cảnh

Giám đốc

Tiến sĩ

 

 

ngkhaccanh@hcmussh.edu.vn 

2

 

Nguyễn Công Lý

P. Giám đốc

 

PGS. Tiến sĩ

 

crshcm@hcmussh.edu.vn

3

Trần Hoàng Hảo

 

P. Giám đốc

Tiến sĩ

 

 

 

 tranhoanghao@hcmussh.edu.vn 

 

4

 

Trương Văn Chung

 

Cố vấn

 

PGS. Tiến sĩ

 

 

 

truongchung@hcmussh.edu.vn

5

 

Nguyễn Thoại Linh

 

Thư ký

 

Thạc sĩ

 

 

 

crshcm@hcmussh.edu.vn

 

6

 

Trần Thị Hoa

 

Cộng tác viên

 

Tiến sĩ

 

 

 

hoaussh@gmail.com

 

7

 

Nguyễn Thanh Tùng

 

Cộng tác viên

 

Thạc sĩ

 

 

 

 tungvhh@gmail.com

 

8

 

Nguyễn Anh Quốc

 

Cộng tác viên

 

Tiến sĩ

 

 

 

 

 

9

 

Mai Thị Phương Trang

 

Cộng tác viên

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

10

 

Nguyễn Thị Loan

 

Cộng tác viên

 

Tiến sĩ

 

 

 

11

 

Nguyễn Chiến Trường

 

Cộng tác viên

 

Cử nhân

 

 

 

mamnontongiaohoc@gmail.com

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.