Nhân sự Trung tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

NHÂN SỰ TRUNG TÂM

    

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

ThS. Dương Hoàng Lộc

Giám đốc

2

PGS.TS. Nguyễn Công Lý

Phó Giám đốc

3

ThS. Nguyễn Thoại Linh

Thư ký

4

PGS.TS. Trương Văn Chung

CTV. Thường trực

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.