• Các buổi thuyết trình của GS. TS. Anto Cheramthuruthy, Ấn Độ

    Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo với sự hổ trợ của Viện MISSIO, Đức đã mời GS. Anto Cheramthuruthy, Trưởng Khoa Triết học – Tôn giáo, Đại học Quốc gia Ấn Độ sang báo cáo chuyên đề cho Học viên cao học Triết, Văn hóa học và sinh viên chuyên ngành Tôn giáo học, Tâm lý học, Ấn Độ học


  • Các buổi thuyết trình của GS. Chae Young Kim, Đại học Sogang

    Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo với sự hổ trợ của Viện MISSIO, Đức đã mời GS. Chae Young Kim, Đại học Sogang (Hàn Quốc) đến Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo ĐH KHXH & NV – HCM thuyết trình các chuyên đề và trao đổi học thuật.

  • Tọa đàm Chính sách Tôn giáo

    Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, ĐHKHXH & NV TP.HCM kết hợp với Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo (Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam) và Ban Chủ nhiệm đề tài "Chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - lý luận và thực tiễn" (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: "Một số vấn đề về đời sống và chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay"


Nhấn nút Fullscreen để xem chi tiết

  
Thông tin việc làm