• Bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và pháp quyền

    Từ ngày 14/7 đến ngày 23/7/2014 tại Tp. Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Pháp luật Quốc tế Trường Đại học Brigham Young (BYU-Hoa Kỳ), Viện Liên kết toàn cầu (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức khoá học bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và pháp quyền

Nhấn nút Fullscreen để xem chi tiết

  
Thông tin việc làm