Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam

Từ sau đổi mới 1986 đến nay, đời sống tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân trỗi dậy mạnh mẽ đã tạo nên áp lực đối với xã hội khiến các nhà nhiên cứu cũng phải vào cuộc. Hơn thế nữa, nhận thức của xã hội cũng đã có sự thay đổi khá cơ bản, rằng tôn giáo tín ngưỡng cũng như nhiều hiện tượng khác đều là sản phẩm của một xã hội, phản ánh nhận thức xã hội.


Trong bối cảnh chung đó, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Viện nghiên cứu văn hóa dân gian đã tiến hành các công trình nghiên cứu một số hình thức tín ngưỡng dân gian. Đây là cách tiếp cận văn hóa học, với ý nghĩa tôn giáo tín ngưỡng là hạt nhân đã tích hợp các sinh hoạt văn hóa dân gian, tạo nên một tổng thể tín ngưỡng – văn hóa hay văn hóa – tín ngưỡng.

Trong cuốn sách Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, ngoài một số quan điểm lý luận và phương pháp liên quan tới tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng, các tác giả  đi vào nghiên cứu một số tín ngưỡng dân gian cụ thể, như thờ cúng Tổ tiên của các gia tộc, dòng họ và trên bình diện quốc gia là thờ cúng Quốc tổ Hùng Vương. Đây là một hình thức tín ngưỡng nhằm thắt chặt quan hệ huyết thống của gia đình và dòng họ, phổ biến rộng khắp ở người Kinh và một số dân tộc thiểu số.

Cuốn sách nghiên cứu hình thức thờ Thành hoàng làng và hội đình, điển hình cho sự gắn kết cộng đồng láng giềng làng xã, từ đây hình thành và phát triển văn hóa làng, một trong các dạng thức cơ bản của văn hóa Việt Nam

Nghiên cứu các hình thức tín ngưỡng thờ Thần, kết quả của quá trình tiếp biến văn hóa giữa các tín ngưỡng bản địa và những ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Hoa, như các dòng đạo Nội, thờ Mẫu, Đức Thánh Trần và các anh hùng dân tộc khác.

Nghiên cứu các nghi lễ, phong tục liên quan đến các hoạt động sản suất nông nghiệp, ngư nghiệp, tổ các nghề và làng nghề thủ công truyền thống.

            Cuốn sách gồm có 02 phần:

Phần I: Một số hình thức tín ngưỡng dân gian

Phần II: Về một số hình thức văn hóa tín ngưỡng

Cuốn sách Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam do tác giả Ngô Đức Thịnh chủ biên và được nhà xuất bản trẻ phát hành năm 2012. Kính mời quý độc giả quan tâm đón đọc./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.