Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị thường kỳ lần II nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)

Sáng ngày 19/11/2014, tại Hội trường An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị thường kỳ lần II nhiệm kỳ IV (2014 – 2019).

Theo: Ban Tôn giáo Chính phủ

Đến tham dự Hội nghị về phía cấp trung ương có Tiến sĩ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ và các thành viên trong đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ; cấp tỉnh có ông Nguyễn Hữu Giềng,  Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện cấp ủy – chính quyền huyện Phú Tân và thị trấn Phú Mỹ.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng các vị trong Ban Thường trực và 400 đại biểu là thành viên Ban Trị sự Trung ương, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo các tỉnh, thành phố và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh An Giang đã về tham dự.

Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động đạo sự;  bước chuyển từ nhiệm kỳ III sang nhiệm kỳ IV và định hướng chương trình hoạt động đạo sự trọng tâm năm 2015.

Báo cáo khẳng định thành quả hoạt động đạo sự theo đường hướng nhất quán của nhiệm kỳ III (2009 – 2014) là “vì đạo pháp, vì dân tộc”, đường hướng này là sự cụ thể hóa giáo pháp “học Phật tu Nhân”, “tại gia cư sĩ” đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tình cảm và nguyện vọng của toàn thể tín đồ và là điều kiện, tiền đề thuận lợi để toàn đạo tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa vào những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ IV (2014 – 2019).

Trong năm 2014, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp cơ sở và cấp toàn đạo, lần thứ IV, nhiệm kỳ (2014 - 2019). Nhân sự Ban Trị sự Trung ương và cơ sở, các Ban và bộ phận trực thuộc không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động phổ truyền giáo lý được tổ chức rộng khắp và được chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; hoạt động từ thiện xã hội được tiến hành thường xuyên, mức đóng góp năm sau cao hơn năm trước. Tổng số quy thành tiền các hoạt động từ thiện xã hội và nhân đạo tính từ đầu năm 2014 đến nay ước đạt 107 tỷ đồng.

 Định hướng chương trình đạo sự trọng tâm năm 2015 nêu rõ: toàn đạo tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của bốn chương trình đạo sự theo đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc”, đặt hoạt động phổ truyền giáo lý lên hàng đầu có ý nghĩa đặc biệt trong tình hình hiện nay; phát huy nội lực đi đôi với phát triển tổ chức, chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội “mang lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh” góp phần cùng các tôn giáo bạn và các tầng lớp nhân dân cả nước xây dựng Tổ quốc Việt nam ngày càng giàu đẹp.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệt liệt biểu dương kết quả thực hiện bốn chương trình đạo sự trọng tâm theo đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc” của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong nhiệm kỳ qua và từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, với đạo sự từ thiện, nhân đạo, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; các giá trị đóng góp ngày càng nhiều hơn cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị lần II này, ông Bùi Thanh Hà mong muốn rằng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo xứng đáng là trung tâm tập hợp đoàn kết  tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để hướng dẫn đồng đạo thực hiện quyền hành đạo gắn bó với lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Trung ương cần tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Văn phòng và các Ban trực thuộc Ban Trị sự Trung ương, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố nhằm triển khai các chương trình đạo sự đạt kết quả tốt, đem lại lợi ích cho toàn đạo. Động viên tín đồ phát huy truyền thống của đạo trong hoạt động từ thiện – xã hội. Chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và các phần tử cực đoan lợi dụng Phật giáo Hòa Hảo hoạt động trái pháp luật.

Ban Tổ chức Hội nghị đã tiến hành lễ công bố và trao quyết định chuẩn y, bổ nhiệm  của Giáo hội cho 27 Trị sự viên Trung ương, 905 Trị sự viên của 133 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn trong tỉnh, nhân sự Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, Văn phòng và các Ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Trung ương.

Cuối chương trình Hội nghị, Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương đã quán triệt cho toàn thể đại biểu trong đạo bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ IV (2014 – 2019), Quy chế làm việc của Ban Trị sự Trung ương và cơ sở, Nội quy hoạt động Ban Đại diện tỉnh, thành phố, Văn phòng và các Ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo./.

Ông Bùi Thanh Hà trao tặng lẵng hoa và quà cho đại diện BTSTƯ GH PGHH

Các thành viên BĐD PGHH tỉnh An Giang nhận Quyết định bổ nhiệm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.