Bản tin hoạt động Trung tâm quý II năm 2020

Bản tin hoạt động Trung tâm quý II năm 2020

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2020

 

 

1/ CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH

-  Hoàn thiện giao diện, đăng tải nội dung trang website trung tâm

- Tiếp tục mua Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, vận động tạp chí, sách cho Trung tâm.

2/ CÔNG TÁC KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Tổ chức sinh hoạt khoa học “Sự phát triển Tâm lý học Tôn giáo” của TS. Nguyễn Thị Tường Oanh ngày 13/06/2020, Phòng D.202, CS Đinh Tiên Hoàng

  •  

    Hình: TS. Nguyễn Thị Tường Oanh và những người tham dự buổi sinh hoạt

  • - Nhận tham luận và gửi phản biện tham luận Hội thảo “Tôn giáo Nam Bộ: tiếp cận từ thực hành nghi lễ” do Trung tâm và Khoa Nhân học đồng tổ chức

  • - Hoàn thành việc biên tập bản thảo sách Đạo đức tôn giáo và thực tiễn giảng dạy đạo đức tôn giáo ở Việt Nam.

  • - Ban Giám đốc tham dự Hội thảo khoa học “Danh nhân Phan Văn Trị: một thế kỷ nhìn lại” (Hội thảo do Tỉnh uỷ Bến Tre, Tạp chí Xưa và Nay, Trường ĐH.KHXH&NV ĐHQG-HCM, Viện KHXH vùng Nam Bộ đồng tổ chức).