BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018

ÐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO               

                                    BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2018


1/ CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH

 

 • Triển khai công tác làm báo cáo tổng kết quí IV và 6 tháng cuối năm 2018.
 • Tiếp tục nhập sách vở, tạp chí vào tủ sách của trung tâm.
 • Triển khai công tác lưu trữ công văn trung tâm phục vụ công tác kiểm định.

  2/ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, HỘI THẢO KHOA HỌC

 • Tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm –đặc sắc tư tưởng, văn hóa (Thầy Lý).
 • Gửi bài Tham gia Hội thảo Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam (Thầy Lộc).

3/CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 • Hoàn tất thủ tục mời GS. Stephan Van Erp (Đại học Lueven, Bỉ) đến thăm và sinh hoạt khoa học tại trường.
 • Tham dự Lễ kỉ niệm Đản sanh lần thứ 99 của Đức Huỳnh Giáo Chủ do Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo Tp.HCM tổ chức.
 • Thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM và Văn phòng Ủy ban Liên Tôn (Trung tâm Mục vụ Giáo phận Tp.HCM).
 • Vận động Chùa Phước Viên ủng hộ 2 suất học bổng (1 suất/2 triệu đồng) cho sinh viên nhà trường là con em thương binh liệt sĩ nhân ngày 22/12 do Hội Cựu chiến binh trường phát động.
 • Gửi hoa mừng Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Việt Nam Học.
 • Trung tâm nhận sách tặng của Văn phòng Ủy ban Liên Tôn (Trung tâm Mục vụ Giáo phận Tp.HCM).


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.