Tri thức tôn giáo qua các vấn nạn và giải đáp

Tóm tắt sơ lược:

Đầy đủ những thành tựu của các thế hệ nghiên cứu chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực học thuật đã giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu về lịch sử truyền thống tôn giáo trên khắp thế giới.
Từ lịch sử, nguồn tài liệu, biểu tượng, sự lãnh đạo, tổ chức, thành viên và cộng đồng quyền lực và ảnh hưởng đến các ngày lễ, các tập tục và lễ nghi của một tôn giáo đều được trình bày giải thích cặn kẽ.
Một “cẩm nang tôn giáo” giá trị, đáng tin cậy rất cần cho nhiều lớp đối tượng độc giả

Thể loại: Các tôn giáo khác
Kích thước: 16x24cm
Số trang: 570 trang
Tác giả:

John Renard

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Tôn giáo

Sách giới thiệu những nội dung chính sau: 
Bối cảnh chung. 
Các truyền thống tôn giáo bắt nguồn ở Trung Đông. 
Các truyền thống tôn giáo bắt nguồn ở Nam Á. 
Các truyền thống tôn giáo bắt nguồn ở Đông Á.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.