Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo

Ngày 19/7/2018, Trường ĐHKHXH&NV tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Đại học quốc gia loại B “Hiện tượng chuyển đổi tôn giáo ở vùng Nam Bộ, Việt Nam hiện nay-lý luận và thực tiễn". 

Đề tài này do PGS.TS. Trương Văn Chung làm chủ nhiệm, thực hiện từ năm 2016 đến 2018. Sản phẩm đề tài gồm:

  • Xây dựng và hệ thống hóa các tư liệu, thống kê, các công trình nghiên cứu, tạp chí và bài báo trong nước và nước ngoài liên quan đến lý thuyết chuyển đổi tôn giáo, văn hóa, dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng dân tộc vùng Nam Bộ
  • Dịch thuật tài liệu về lý thuyết chuyển đổi tôn giáo
  • Các chuyên đề có liên quan (12 chuyên đề)
  • Kỷ yếu tọa đàm khoa học (2 Kỷ yếu)
  • Tổ chức thực địa, điền dã
  • Các ấn phẩm trên tạp chí trong và ngoài nước
  • Kết quả đào tạo (2 NCS)
  • Sách chuyên khảo (1 sách)

 TS Huỳnh Ngọc Thu phát biểu ý kiến

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ thực tiễn các hoạt động tôn giáo ở Nam bộ hiện nay.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Thoại Linh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.