BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

ÐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO


BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

 

1/ CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH

 • Ban Giám đốc trung tâm làm việc với Ban Giám hiệu, đại diện các phòng ban về kế hoạch tổng kết năm 2018 và phương hướng năm học 2019.
 • Tiếp tục nhập sách vở, tạp chí vào tủ sách của trung tâm.
 • Triển khai công tác lưu trữ công văn trung tâm phục vụ công tác kiểm định.

   

  2/ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, HỘI THẢO KHOA HỌC

 • Tham gia các Hội thảo Giao lưu văn hóa văn học, Chính sách hướng Nam mới, Kim môn học tại các trường Đại học ở Đài Loan (Thầy Lý)
 • Gửi bài Tham gia Hội nghị thông báo Dân tộc học 2019 tại Hà Nội do Viện Dân tộc học tổ chức (Thầy Lộc)

  3/CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

 • Làm thủ tục xin phép Ban giám hiệu và cùng với nhà trường tổ chức tiếp đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Hòa Kỳ có: Ông Khashar M Ghashhai- Phó giám đốc DRL/IRF và Bà Mariah J Mercer- Trưởng Bộ phận phụ trách Thái Bình Dương và Đông Á thuộc DRL/IRF. Bà Pamela. R.J. Potinus-Viên chức chính trị, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM. Nội dung:Trao đổi về tình hình nghiên cứu tôn giáo ở VN cũng như sự đa dạng tôn giáo ở VN hiện nay.
 • Trung tâm đến thăm, trao đổi với Nam Thành Thánh Thất, Cơ quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo nhân dịp khai đạo Cao Đài. 

Bản tin TTNCTG tháng 11Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Nhấn nút Fullscreen để xem chi tiết

  
Thông tin việc làm