Yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng tiền lẻ trong lễ hội

Nhằm thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ giá trị và hình ảnh đồng tiền Việt Nam, Bộ Văn hóa ra công văn chấn chỉnh việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội.

Theo: BTGCP

Trong công văn ngày 12/1, Bộ Văn hóa yêu cầu các Sở Văn hóa, Ban quản lý di tích cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền, chấn chỉnh các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng, lưu thông đồng tiền Việt Nam đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội tại các di tích, công trình tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội. Hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch trong khuôn viên di tích, lễ hội cần được rà soát, loại bỏ.
Việc cài cắm, nhét tiền lẻ vào tượng phật, tình trạng đổi tiền lẻ ở lễ hội năm 2014 đã thuyên giảm nhưng chưa triệt để. Ảnh: Tuấn Tuấn.

Bộ đồng thời yêu cầu vận động hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hóa, khắc phụ tình trạng sử dụng tùy tiện đồng tiền Việt Nam, đặc biệt là tiền có mệnh giá nhỏ và tiền quốc tế, trong các hoạt động tín ngưỡng lễ hội. Những trường hợp vi phạm được yêu cầu xử lý nghiêm minh.

Trước đó năm 2014, Bộ Văn hoá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã gửi công văn tới các địa phương yêu cầu tăng cường quản lý và chấn chỉnh việc lưu thông, sử dụng đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ trên địa bàn, đặc biệt là tại các công trình tín ngưỡng, lễ hội. Qua một năm triển khai, tình trạng đổi tiền lẻ, cài cắm, thả, ném tiền lẻ tại các di tích lễ hội đã giảm song chưa triệt để.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.