Hội nghị triển khai các thủ tục hành chính và các biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo

Sáng ngày 30/11/2014, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hội thánh Truyền giáo Cao Đài  tổ chức Hội nghị triển khai hướng dân thủ tục hành chính và các biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bảy, Phó Trưởng ban Tôn giáo; ông Quảng Thành Danh – Phó trưởng phòng Dân tộc – tín ngưỡng Ban Tôn giáo.

Về phía Giáo hội có quý vị chức sắc, chức việc  đại diện Hội thánh Truyền giáo Cao Đài, Cộng đồng tôn giáo Baha’i, Giáo hội phật đường Nam Tông Minh Sư đạo, Họ đạo Hòa Phong (Cao Đài Tây Ninh), Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam, và đại diện cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Bảy – Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố đã trình bày một số quan điểm, chủ trương, chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;  Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ  về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua các đợt Hội nghị lần, các vị chức sắc, chức việc được trang bị thêm những kiến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các thủ tục hành chính, các biểu mẫu liên quan để làm cơ sở trong quá trình thực hiện các hoạt động tôn giáo tại địa phương. /.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Quảng Thành Danh - theo BTGCP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.