Thư mời Hội thảo: “Văn hoá – Tôn giáo Hindu, từ truyền thống đến hiện đại”

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT. NC. TÔN GIÁO                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   V/v chuyên đề về Tôn giáo               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014


Kính mời: 

- Quý vị quan tâm về Văn hoá – Tôn giáo Ấn Độ
- Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Khoa Triết học, Khoa Văn hoá học, Khoa Đông Phương học, Khoa Nhân học
Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Đại học KHXH và Nhân văn Tp. HCM kết hợp Viện Nghiên cứu Phật học tại Tp.HCM mời GS.TS. Amarjiva Lochan, Đại học Delhi, Ấn Độ thuyết trình chuyên đề. Với kế hoạch cụ thể như sau:

- Người báo cáo: GS.TS. Amarjiva Lochan, Đại học Delhi, Ấn Độ
- Báo cáo chuyên đề: “Văn hoá – Tôn giáo Hindu, từ truyền thống đến hiện đại”
- Thành phần tham dự: Sinh viên, HVCH các khoa: Triết học, Văn hoá học, Đông Phương học, Nhân học.
- Thời gian: Buổi sáng ngày 13/12/2014, từ 8:00 đến 11:00
- Địa điểm: Phòng A.001, Trường Đại học KHXH&NV

      Trân trọng!
                                  Giám đốc TT. Nghiên cứu tôn giáo


PGS.TS Trương Văn Chung

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.