Đảm bảo an ninh trật tự vùng Tây Bắc

Ngày 21/6/2014, tại tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức hội nghị về công tác đảm bảo an ninh trật tự các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Theo: Ban Tôn giáo Chính phủ

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 4 tỉnh trong thời gian vừa qua. Nhìn chung, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần to lớn cho phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong vùng. Đạt được những kết quả trên là do có sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết nhất trí của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn sự ổn định của từng thôn, bản đến các xã, huyện, nhất là khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong việc đảm bảo an ninh trật tự vùng Tây Bắc. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn còn nhiều khó khăn như các tỉnh vùng Tây Bắc. Đến nay nhiều chính sách an sinh xã hội đã được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, bức tranh phát triển kinh tế-xã hội tại các thôn, bản đang từng bước thay đổi, đồng bào các dân tộc tin tưởng hơn vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và góp sức xây dựng thôn, bản ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào các dân tộc trong vùng, đặc biệt là đời sống văn hoá, tín ngưỡng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về những luận điệu sai trái của các đối tượng cực đoan, vi phạm pháp luật, kích động nhân dân chống phá đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.