Đạo Cao đài - Hai khía cạnh Lịch sử và Tôn giáo

Trong khoảng thời gian từ sau chiến tranh thế giới lần thứ I (1914 – 1918) đến trước Cách mạng Tháng Tám (1945), cùng một lúc với phong trào cách mạng của nhân dân ta, ở Nam Bộ xuất hiện một số tôn giáo mới, trong đó có đạo Cao đài.

Đạo Cao đài chính thức ra đời ở Tây Ninh năm 1926 , sau đó nhanh chóng phát triển thành một tôn giáo lớn và tồn tại cho đến ngày nay. Hiện tại, đạo Cao đài có mặt ở 37 tỉnh, thành với 2.5 triệu tín đồ, hơn 10 ngàn chức sắc và hơn một ngàn cơ sở thờ tự tôn giáo.

Từ lâu, đạo Cao đài là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, trong đạo và ngoài đạo quan tâm. Cho đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, những tập biên khảo về đạo Cao Đài dưới các góc độ lịch sử, tư tưởng, chính trị, xã hội được công bố.

Trước Cách mạng Tháng Tám, có một số biên khảo chính về đạo Cao đài hoặc liên quan đến đạo Cao đài, như: Cái án Cao đài của Đào Trinh Nhất, Cải án Cao đài của Băng Thanh, Nói chuyện đạo nước mình của Nguyễn Tử Thức, Cao đài đàm của Hòa thượng Thái Điên, Tôn giáo của Nguyễn An Ninh, Thờ cúng và tôn giáo ở các xứ Việt Nam trong Đông Dương của G. Coulet, Le Caodaisme của hai tác giả Lalaurete và Vilmont,…

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), nhất là những thập niên cuối của thế kỷ XX, có một số công trình nghiên cứu quan trọng về đạo Cao đài như: Đạo Cao đài trong sách Lịch sử phát triển tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám – tập II của Giáo sư Trần Văn Giàu, Chính trị nông dân và giáo phái: chức sắc và nông dân trong đạo Cao đài ở Việt Nam của J.S. Werner (Mỹ), Đạo Cao đài – một phong trào tôn giáo mới của Sergei Blagov (Nga), Bước đầu tìm hiểu về đạo Cao đài của tập thể tác giả Viện Nghiên cứu tôn giáo do Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn chủ biên,…

Đến nay, lại có thêm một ấn phẩm nữa viết về đạo Cao đài do Nhà Xuất bản Tôn giáo ấn hành với tựa sách: Đạo Cao đài - Hai khía cạnh Lịch sử và Tôn giáo. Sách dầy gần 500 trang, khổ 20,5cm×14,5cm. Đây là sách chuyên khảo về đạo Cao đài, một công trình nghiên cứu được Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân chuẩn bị tư liệu và viết từ năm 2004. Đúng như tựa sách, tác giả viết về đạo Cao đài từ hai khía cạnh lịch sử và tôn giáo, với bốn nội dung:

Chương I: Hoàn cảnh, điều kiện ra đời của đạo Cao đài

Chương II: Quá trình phát triển của đạo Cao đài

Chương III: Ảnh hưởng của đạo Cao đài đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước

Chương IV: Đất nước đổi mới, đạo Cao đài tiếp nối đường hướng “Nước vinh Đạo sáng”

         Bên cạnh đó, cuốn sách cũng bao gồm phần phụ lục để tóm tắt biên niên các sự kiện của đạo Cao đài trước năm 1975 và công bố một số tư liệu và hình ảnh đẹp của đạo Cao đài.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.