Thuyết trình của D.E. McCarthy"Tổng quan về phong trào Kito giáo trên thế giới"

Thuyết trình GS. D.E.McCarthy ngày 02/03/2009

Người thuyết trình: Tiến Sĩ D.E. McCarthy, Chủ tịch Hiệp hội hợp tác Nghiên cứu, US.

Thời gian: ngày 2 tháng 03 tháng 2009

Nội dung: Giới thiệu tổng quan về Phong trào Kitô giáo đã và đang phát triển rất mạnh về số lượng cũng như về giáo phái, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mang tính thách thức đối với tôn giáo này.

Bài giảng của TS. McCarthy đã cung cấp một lượng thông tin đáng tin cậy về Kitô giáo hiện nay và là tài liệu tham khảo tốt cho chuyên ngành Tôn giáo học.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.