Hà Tĩnh: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức việc các tôn giáo

Thực hiện Quyết định 817/QĐ-BQP ngày 27/3/2009 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc tôn giáo, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện Hương Khê đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các vị chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Theo: Ban Tôn giáo Chính phủ

70 học viên là các vị chức việc các tôn giáo trên địa bàn đã được nghiên cứu các nội dung về quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dụng nền QPTD và ANND và trách nhiệm của chức sắc, chức việc các tôn giáo; phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên.

Ngoài ra, các học viên còn được thông tin thêm về tình hình, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương; định hướng nhận thức về tình hình Biển Đông.

Với tinh thần trách nhiệm cao của ban tổ chức lớp học, tổ giáo viên, sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban hành giáo xứ, giáo họ trên địa bàn, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các vị chức việc, lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kết thúc khóa học, các vị chức việc được cấp chứng chỉ hoàn thành nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức việc tôn giáo năm 2014.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.